Den gyllene fisken

en skogssaga som skuggteater

När lilla myra fick bråttom hem